ATLAS BỆNH HỌC – TRẦN MẬU KIM – PDF

ATLAS BỆNH HỌC – TRẦN MẬU KIM

Nghiên cứu các tổn thương là nội dung của Bệnh học. Trong quá trình nghiên cứu đó, công việc quan trọng nhất là quan sát kỹ các tổn thương. Có thể quan sát trên người bệnh, trên bệnh phẩm (phẫu thuật, thử thiết, quan sát đại thể) hoặc qua kính hiển vi quang học (quan sát vi thể), kính hiển vi điện tử (quan sát siêu vi).

Nhằm tạo điều kiên thuận lợi cho các sinh viên và thầy thuốc trẻ có thể dễ dàng nhận rõ các tổn thương, BS Trần Mậu Kim cùng các thầy cô trong Bộ môn Giải Phẫu Bệnh đã tốn nhiều thời gian, công sức để chụp, sưu tầm các ảnh màu và xuất bản tập Atlas bệnh học này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *