Ảnh chế: Việt Nam phải ‘gánh’ cả Đông Nam Á tại Asian Cup

0
369

Thái Lan bị loại, Việt Nam là đại diện cuối cùng của khu vực tại sân chơi châu lục.

[related_posts_by_tax title=""]

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 1

Lần nào cũng vậy…

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 2

… từ các giải trẻ cho đến cấp bậc đội tuyển quốc gia

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 3

Sứ mệnh của bóng đá Việt Nam.

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 4

Thái Lan – Nói trước bước không qua.

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 5

Hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á giờ chỉ còn Việt Nam.

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 6

Quy luật khó hiểu của bóng đá.

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 7

Phải chăng đã đến lúc bóng đá Việt Nam giương buồm…

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 8

… hay bay thật cao ra cùng thế giới?

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 9

Thay tên đổi họ chỉ sau một giải đấu.

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 10

Không biết bao giờ mới chịu đá thật đây.

Giờ chắc chỉ còn nước đợi World Cup mới vừa lòng.

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 12

Đúng là thời gian nhanh như tên bắn.

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 13

Cả Đông Nam Á giờ chỉ trông vào bóng đá Việt Nam.

Ảnh chế: Việt Nam phải gánh cả Đông Nam Á tại Asian Cup - Hình 14

Cảm giác ấy thật khó tả.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here