5 điều thú vị xung quanh chẩn đoán viêm ruột thừa

0
450

[related_posts_by_tax title=""]
 1. Điểm McBurney nằm ở đâu ?

  Trong y văn kinh điển đa phần vẫn ghi chép điểm MC Burney nằm ở chỗ nối 1/3 với 2/3 trong đường nối gai chậu trước trên bên phải với rốn. Tuy nhiên thực tế, bác sĩ Mc Burney xác định điểm viêm ruột thừa là điểm cách gai chậu trước trên bên phải 3,5-5cm trên đường nối từ gai chậu trước trên bên phải tới rốn. [1]

 2. Viêm ruột thừa phải sốt ?

  Trong thang điểm Alvarado, tăng thân nhiệt từ 37,3 độ C đươc 1 điểm trong tổng số tối đa 10 điểm, tức là ngang bằng về mức độ dự đoán của 5 dấu hiệu cảm ứng phúc mạc, nôn, đau di chuyển vị trí, chán ăn và %N>= 75%. [2]
  Có vẻ như điều này không thật chính xác khi mà thực tế ngay cả sốt trên 38 độ cũng chỉ gặp ở 15% các trường hợp VRTC và tỉ lệ khả dĩ dương chỉ ở mức “không có ý nghĩa” là 1,0 mà thôi.[3]

 3. Cảm ứng phúc mạc và đề kháng thành bụng, dấu hiệu nào quan trọng hơn ?

  Theo thang điểm Alvarado, dấu hiệu cảm ứng phúc mạc được 1 điểm còn dấu hiệu đề kháng thành bụng được tới 2 điểm. Sự quan trọng hơn của dấu hiệu đề kháng thành bụng so với cảm ứng phúc mạc còn được khẳng định qua nhiều nghiên cứu lớn, với kết quả giá trị dự đoán dương của đau âm ỉ phần tư dưới phải kèm theo đề kháng thành bụng là 77% và kèm theo cảm ứng phúc mạc chỉ là 49%.

 4. Ưu thế của CT trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp

  Chụp CT có độ nhạy 92,7% và độ đặc hiệu tới 96% với viêm ruột thừa cấp, tỉ lệ khả dĩ dương tới 23,2 và tỉ lệ khả dĩ âm 0.08. Với khả năng dự báo cao như vậy CT không những được coi là một trong các tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp (không xâm nhập). Nếu một bệnh nhân có kết quả CT âm tính với viêm ruột thừa thì khả năng bệnh nhân đó viêm ruột thừa thực sự chỉ có 0,56%. Hơn nữa chụp CT chẩn đoán còn giúp giảm tỷ lệ phẫu thuật không cần thiết từ 16,7% xuống còn 8,6%.

 5. Siêu âm không còn vai trò lớn.
  Trước đây siêu âm vẫn được coi là một xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh quan trọng trong chẩn đoán VRTC với mức dự đoán sau CT và thường được ưu tiên hơn cả. Những nghiên cứu meta – analysis gần đây cho thấy siêu âm chỉ có độ nhạy 78%, độ đặc hiệu 83%, như vậy khả năng dự báo còn kém hơn cả dấu hiệu đề kháng thành bụng và xét nghiệm bạch cầu >17G/L.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here