100 Bài tập điện tâm đồ – Gs.Ts Phạm Gia Khải

100 Bài tập điện tâm đồ

Gs.Ts Phạm Gia Khải

Giới thiệu

Đọc điện tâm đồ đã trở thành một việc làm không phải chỉ dành cho các thầy thuốc chuyên khoa tim mạch mà còn của bất cứ những ai có lien quan tớ thực hành lâm sang nội ngoại khoa mà chẩn đoán và điều trị có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động của hệ tuần hoàn : Một người bệnh có cơn thỉu , cơn co giật kiểu động kinh , với nhịp tim chậm , bắt buộc phải theo dõi điện tâm đồ để tìm khả năng bloc nhĩ – thất cấp III hoặc bloc xoang nhĩ . Một bệnh nhân Basedow cần được làm điện tâm đồ để phát hiện và xử trí rung nhĩ , một biến chứng thường gặp của cường giáp … Những ví dụ kể trên , mà trong thực tế chúng ta không hiếm gặp , cho thấy giái trị ích lợi của điện tâm đồ không còn là của một chuyên khoa nữa

Download PDF:

[lockercat]

goo.gl/M3584b

[/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *